Amerikas stater blev frenade 1787. Samma r best

Amerikas stater blev frenade 1787. Samma r bestmde man en “constitution” som alla skulle flja. dvs Presidenten och hur mycket makt han skulle ha, och folkrepresationen senaten och kongressen. Man bestmde efter mycket debatterande att presidenten skulle ha makt ver militren och ta hand om all utlandspolitik. Men Presidentens makt strcker sig lngt ut i vrlden. Han ses som vrldens mktigaste person med hela Amerikanska krigsmakten bakom sig, (den starkaste i vrlden)och USAs ekonomi r ocks den mest stabila och starkaste, och den pverkar resten av vrldens ekonomi. Som nu nr president valet fortfarande r ovisst s sjunker vrldens brser i vntan. Vad r det han gr d? Presidenten styr landet och kommer med lagfrslag och budgetfrslag som sen kongressen tar beslut om. Eftersom USA r en demokrati s styr Presidenten inte ensam landet, han har hjlp av sjlv valda ministrar, experter och rdgivare. Det r regeringen, men de ses endast som presidentens hjlpredor. Presidenten r ocks beroende av std ifrn kongressen och hgsta domstolen fr att f igenom sina frslag. Kongressen=riksdag Kongressen r folkets representant i Vita Huset. Den bestr av Senaten, i senaten finns tv representanter ifrn varje stat. Och representant huset som bestr av 435 platser som frdelas i val. Hgsta domstolen har en stabil makt position, den har kontroll ver lagar och upprtthller konstitutionens alla rttigheter. HD ser till att de politiska besluten fljer dem. Hgsta domstolen har nio domare, de utses p livstid av kongressen av frslag ifrn USA:s president. Den Amerikanska makten r uppdelad i tre, Presidenten. Kongressen och hgsta domstolen. Det amerikanska folket gillar balans och p detta stt balanseras makten och ingen kan missbruka den! Hur avstts en president d om han gr ngot dligt? Kongressen har endast makt att tala Presi…

Unlike most other websites we deliver what we promise;

  • Our Support Staff are online 24/7
  • Our Writers are available 24/7
  • Most Urgent order is delivered with 6 Hrs
  • 100% Original Assignment Plagiarism report can be sent to you upon request.

GET 15 % DISCOUNT TODAY use the discount code PAPER15 at the order form.

Type of paper Academic level Subject area
Number of pages Paper urgency Cost per page:
 Total: